preloader

Các bạn đưa ra yêu cầu - Chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm đúng với mong muốn của bạn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIAO NHẬN HÀNG HÓA

 

Quá trình giao nhận hàng hóa là một trong những hoạt động kinh doanh mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cao, với nhiều loại hàng hóa, nhiều mô hình vận chuyển khác nhau đòi hỏi cần một phần mềm quản lý chặc chẽ.

 

Phần mềm quản lý giao nhận hàng hóa

Hình thức vận chuyển hàng hóa linh hoạt, với nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, với những phương pháp quản lý thông thường sẽ không quản lý hết được những hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý giao nhận hàng hóa cung cấp những giải pháp, những phương pháp quản lý mang lại những hiệu quả cao hơn trong kinh doanh.

 

Những chức năng chính của Phần Mềm Quản Lý Giao Nhận Hàng Hóa:

► Quản lý người dùng

► Quản lý danh mục công ty giao hàng

► Quản lý danh mục công ty nhận hàng

► Quản lý danh mục đơn vị tính

► Quản lý giao nhận

► Phân quyền theo người giao nhận hàng, nhân viên văn phòng và admin

► Quản lý tạo số hóa đơn

1. Quản lý người dùng

Danh mục người dùng sẽ bao gồm: nhân viên báo giá, nhân viên văn phòng và quyền admin.

Trong đó phân quyền Admin có quyền thêm mới người dùng và chọn phân quyền cho người dùng mới.

Việc tạo mới người dùng sẽ bao gồm những thông tin như: Họ tên người dùng, số điện thoại, email, địa chỉ, mỗi người dùng sẽ được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu.

Tạo mới nhân viên báo giá bao gồm: nhập ngày, số bill, tên hàng hóa, đơn vị tính, công ty nhận hàng.

Nhân viên văn phòng sẽ có quyền giao hàng, giá cước vận chuyện, thành tiền, tổng số tiền trong hóa đơn mà nhân viên báo giá đã nhập trước đó.

Admin có toàn quyền trong hệ thống, admin sẽ là người quản lý tình trạng đơn hàng đã thanh toán hay chưa.

 

2. Quản lý danh mục công ty giao hàng

Là một nhà cung cấp giao sản phẩm cho công ty theo những yêu cầu đặt hàng, nó còn kiêm luôn chức năng mua hàng hóa.

Tạo danh sách công ty giao hàng sẽ bao gồm những thông tin: mã công ty, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Ngoài ra người dùng còn có thể thêm mới hoặc xóa bỏ công ty đã tồn tại.

 

3. Quản lý danh mục công ty nhận hàng

Danh mục công ty nhận hàng ở đây là các công ty khách hàng, các công ty này sẽ sử dụng các dịch vụ vận chuyển ở công chúng ta để vận chuyển hàng hóa của họ.

Ở đây chúng ta sẽ quản lý hợp đồng, thời gian, địa điểm, loại hàng hóa và giá cả thỏa thuận.

Các công ty nhận hàng sẽ được phân biệt nhau bởi mã công ty. Ngoài ra chúng ta cũng cóthể quản lý những thông tin liên quan đến công ty nhận hàng, nó bao gồm các thông tin như: mã công ty, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Ngoài ra còn có các chức năng thêm, sửa, xóa danh mục công ty nhận hàng.

 

4. Quản lý danh mục đơn vị tính

Đơn vị tính tùy thuộc vào loại hàng hóa vận chuyển

Người dùng có thể quản lý các đơn vị tính theo yên cầu của nhà vận chuyển, ngoài ra có thể thêm, sửa, xóa các đơn vị tính hiện có.

 

5. Quản lý giao nhận

Các nhân viên giao nhận và nhân viên văn phòng sẽ thao tác trong mục này

Đối với nhân viên báo giá, các nhân viên này sẽ cập nhật các thông tin như: nhập ngày, số bill, tên hàng hóa, đơn vị tính, công ty nhận hàng.

Đối với nhân viên văn phòng: các nhân viên thuốc bộ phận này sẽ cập nhật :

Đơn vị công ty giao hàng, giá cước vận chuyển, thành tiền, tổng tiền cho số hóa đơn mà nhân viên báo giá đã cập nhật.

Quyền Admin có đầy đủ tất cả các quyền trên phần mềm, ngoài ra Admin còn có nhiệm vụ xem tình trạng đơn hàng đã thanh toán hay chưa. Khi hoàn tất đơn hàng, Admin có quyền ẩn các đơn hàng đó đi.

Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm đơn hàng hiện có trên hệ thống thông qua tùy chọn như: Ngày tạo đơn hàng, công ty giao nhận hàng, và theo tình trạng đơn hàng.

Một chức năng khác là bạn có thể xem lại lịch sử của việc chỉnh sửa đơn hàng, nó bao gồm: người chỉnh sửa, ngày chỉnh sửa, bạn có thể biết được những sai sót trong từng khâu nào.

 

6. Quản lý tạo số hóa đơn

Các số hóa đơn được tạo ra và do các Admin quản lý, Admin sẽ cấp số hóa đơn cho các nhân viên báo giá, các nhân viên báo giá sẽ sử dụng các số hóa đơn theo thứ tự.

Các nhân viên báo giá sẽ nhập số hóa đơn vào phần mềm, bằng thao tác này các nhân viên báo giá có thể biết các hóa đơn nào đã đúng hay chưa, những hóa đơn dúng sẽ được hiển thì thành một màu nhất định. Tương tự với các hóa đơn chưa đúng thì phần mềm sẽ tạo ra một màu khác để phân biệt, với những hóa đơn chưa có thì phần mềm sẽ hiển thị một màu riêng biệt.

Với chức năng này người dùng có thể quản lý được các hóa đơn được giao ra và tình trạng các hóa đơn này theo ngày, tháng, năm.

 

 

 

♦ KẾT LUẬN

Với phần mềm quản lý giao nhận hàng hóa này chúng tôi tin rằng sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của bạn đạt được hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi đã thực hiện thành công dự án này tại: công ty giao nhận hàng hóa Việt Nam – Campuchia.

 

NIỀM TIN CỦA BẠN - THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI