preloader

Các bạn đưa ra yêu cầu - Chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm đúng với mong muốn của bạn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CHẠY ONLINE

 

enlightened Kinh doanh bất động sản là gì?

⇒ Là các hoạt động đầu tư vốn để mua, nhận chuyển nhượng, mua lại, thuê lại các loại sản phẩm bất động sản để cho thuê, bán lại, chuyển nhượng quyền sử dụng nhằm mục đích sinh lợi. Ngoài ra còn các hoạt động như: đấu gí bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, các loại hình quảng cáo bất động sản.

⇒ Để quản lý các hoạt động trên chúng ta cần một phần mềm đế quản lý việc hoạt động của các loại hình kinh doanh bất động sản.

 

⇒ Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ bất động sản chạy online sẽ làm những việc này, vậy phần mềm này có những chức năng gì?

1. Là một phần mềm có thể chạy online, bạn có thể truy cập ở bất cứ nơi đâu nếu có kết nối mạng internet.

 

 

2. Quản lý danh mục người dùng

Người dùng ở đây chúng tôi quản lý đó là những nhân viên và quyền quản trị viên (admin).

Trong đó, phân quyền quản trị viên (admin) có quyền cao nhất, admin có thể thêm người dùng và phân quyền cho họ, admin có thể xem toàn bộ những tính năng của phần mềm.

Một người dùng khi tạo mới sẽ bao gồm các thông tin như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, mỗi người dùng sẽ được phân biệt nhau bởi một tên đang nhập và mật khẩu.

 

3. Danh mục theo dõi công việc

Hoạt động kinh doanh sẽ bao gồm các công trình khác nhau, mỗi nhân viên sẽ quản lý các công trình khác nhau.

Các nhân viên sẽ có các nội dung như: công việc đang làm, tình trạng công việc, hợp đồng hiện tại của công trình.

Các admin sẽ là người quản lý tất cả công việc của các nhân viên, mỗi nhân viên sẽ được admin gán vào các hạn mục công việc tương ứng.

Trong quá trình nhập liệu có sai sót, các nhân viên cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa những nội dung sai.

Mục ghi chú sẽ bổ sung các phát sinh trong công việc của nhân viên, hoặc có thể ghi chi tiết hơn về hạng mục công việc của nhân viên đó đang làm.

Hệ thống sẽ có chức năng xuất dữ liệu excel để thuận lợi cho việc lưu trữ.

Chức năng tìm kiếm sẽ giúp cho người dùng có thể tìm kiếm các hạng mục công việc theo ngày, nội dung công việc, nhân viên quản lý công trình, theo công trình đang thực hiện.

 

4. Quản lý danh mục công trình

Việc tạo mới các công trình sẽ bao gồm các thông tin: mã công trình, tên công trình, ghi chú.

Mỗi công trình sẽ có nhiều nhân viên thực hiện, mỗi nhân viên khác nhau sẽ quản lý các công trinh khác nhau.

Danh mục quản lý công trình sẽ giúp cho bạn quản lý danh sách các công trình hiện tại một cách dể dàng, thuận lợi cho việc tìm kiếm và sắp xếp.

 

5. Theo dõi thu chi

Thu chi trên mỗi công trình khác hau sẽ có các giá trị khác nhau tùy thuộc vào duy mô của từng công trình.

Các nhân viên quản lý công trình sẽ có các khoản thu chi khác nhau.

Các khoản giải chi sẽ bao gồm nhiều nhân viên quản lý và các công trình khác nhau.

Ngoài ra chúng ta có thể quản lý các hạng mục công trình với các thông tin như: khối lượng công việc,thời gian mua, giá cả, tình trạng,…

Chức năng xuất excel để thuận tiện cho việc theo dõi và lưu trữ chứng từ.

 

 

♦ KẾT LUẬN

Với phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ bất động sản chạy online này, sẽ giúp cho công việc kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp bạn phát triển mạnh mẻ, tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí phát sinh.

Chúng tôi LAMPHANMEM.COM đã thực hiện thành công dự án này.

 

 

NIỀM TIN CỦA BẠN - THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI