preloader

Các bạn đưa ra yêu cầu - Chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm đúng với mong muốn của bạn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO THỜI TRANG QUẦN ÁO CHẠY ONLINE

 

Thời trang là tập hợp những cách ăn mặc trong thời gian nhất định, nó biểu hiện qua quần áo, dày dép, mỹ phẫm,,… thời trang giúp chúng ta có sự tự tin, trẻ trung và đẹp đẻ. Cung cấp các sản phẩm thời trang đang là một xu thế cho những người có đam mê về thời trang và kinh doanh, bằng một phần mềm quản lý tùy theo quy mô và mức độ hoạt động của bạn, chúng tôi mang lại những sự tiện lợi, gọn gàng và nhanh chóng, giúp cho công việc kinh doanh của bạn trợ nên hiệu quả hơn.

 

 

Phần mềm quản lý buôn bán sản phẩm thời , ở đây chúng tôi sẽ quản lý mặt hàng quần áo, nó sẽ gồm có các chức năng chính như:

► Quản lý danh mục người dùng

► Quản lý danh mục nhà cung cấp

► Quản lý danh mục màu

► Quản lý danh mục size

► Quản lý danh mục khách hàng

► Quản lý danh mục nhóm mặt hàng

► Quản lý danh múc sản phẩm

► Quản lý kho hàng

► Quản lý nhân viên kho

► Quản lý việc nhập kho sản phẩm

► Quản lý chuyển kho sản phẩm

► Quản lý thông báo nhập kho

► Quản lý kiểm kê sản phẩm

► Quản lý danh mục đơn hàng

► Thống kê nhập kho theo sản phẩm

► Thống kê xuất kho theo sản phẩm

► Quản lý thống kê tồn kho

 

1. Quản lý danh mục người dùng

Người dùng sẽ được chia làm hai thành phần chính đó là : Admin và User, trong đó Admin là phân quyền cao nhất có thể quản lý toàn bộ hệ thống, user chỉ có quyền nhập mới sản phẩm, xuất nhập kho, và theo dõi hàng tồn.

Một người dùng mới sẽ bao gồm các thông tin như: họ tên , số điện thoại, địa chỉ, email, mỗi người dùng được phân biệt nhau bởi một tên đăng nhập và mật khẩu.

Mỗi quyền admin có thể thêm, sửa, xóa người dùng đã có trên hệ thống.

 

2. Quản lý danh mục nhà cung cấp

Nhà cung cấp là nơi các chủ cửa hàng lấy hàng hóa mới, để tiện cho việc quản lý, mỗi nhà cung cấp sẽ có một mã và tên để phân biệt.

Khi có nhà cung cấp mới người dùng có thể thêm vào.

 

3. Quản lý danh mục màu

Các sản phẩm khác nhau sẽ có màu khác nhau để phân biệt, phần mềm sẽ cho phép người dùng có thể lựa chọn màu trực tiếp .

Mỗi một màu sẽ có một mã, tên và màu sắc hiển thị.

Người dùng có thể thêm mới hoặc xóa các màu đã có.

 

4. Quản lý danh mục size

Các sản phẩm thời trang về quần áo thường sẽ có size riêng biệt, các Size này sẽ được chúng tôi quản lý trên phần mềm. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các size đã có.

 

5. Quản lý danh mục khách hàng

Tất cả các khách hàng khi mua sắm các sản phẩm tại cửa hàng sẽ được phần mềm lưu trự lại thông tin, họ có thể là những khách hàng tiềm năng hoặc đơn giản chỉ là những người mua thông thường.

Đối với những khách hàng tiềm năng sẽ được chúng tôi chăm sóc thường xuyên bằng việc lưu lại các thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Ngoài ra thông qua danh mục khách hàng này chúng ta cũng có thể quản lý được doanh số bán ra cũng như công nợ trên từng khách hàng.

Người dùng cũng có thể thêm, sửa, xóa các khách hàng đã có trên hệ thống.

 

6. Quản lý danh mục nhóm mặt hàng

Các sản phẩm sẽ được phân biệt nhau trong danh mục nhóm mặt hàng, danh mục này sẽ giúp cho người dùng có thể nhận biết các mặt hàng hiện có trong cửa hàng, kiểm kê số lượng và xem những mặt hàng nào bán chạy, những mặt hàng nào còn tồn đọng.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các mặt hàng đã có trên hệ thống.

 

7. Quản lý danh mục sản phẩm

Những sản phẩm của chúng tôi sẽ được quản lý bằng các thông tin như: mã sản phẩm, tên sản phẩm, nhóm mặt hàng, màu, size và ghi chú để bổ sung những thông tin khác.

Khi thêm mới sản phẩm, người dùng sẽ chọn nhóm mặt hàng cho sản phẩm, chọn màu và size cho sản phẩm đó. Ở đây chúng tôi quy đỉnh mỗi sản phẩm sẽ có lượng tồn kho tối thiểu, để khi số tồn kho chạm đến ngưỡng này thì hệ thống sẽ cảnh báo cho người dùng.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các sản phẩm đã có trên hệ thống.

 

8. Quản lý kho hàng

Danh mục quản lý kho sẽ cung cấp cho chúng ta biết số lượng tồn kho, sản phẩm được nhập kho từ đâu, xuất kho từ đâu.

Mỗi danh mục kho sẽ bao gồm các thông tin như: mã kho, tên kho và nhóm mặt hàng.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các kho hiện có trên hệ thống.

 

9. Quản lý danh mục nhân viên kho

Khi nhập kho các sản phẩm chúng tôi sẽ gán thêm nhân viên kho vào đó để thuận lợi cho bạn có thể theo dõi và xác định các sự cố trong quá trình nhập xuất hàng.

Các nhân viên kho sẽ bao gồm các thông tin như: mã nhân viên kho, họ tên , số điện thoại, email và địa chỉ.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các nhân viên kho đã có trên hệ thống.

 

10. Quản lý việc nhập kho sản phẩm

Việc nhập kho sẽ được căn cứ trên phiếu nhập kho, trong đó chung ta có mã phiếu nhập, ngày nhập, nhà cung cấp và kho cần nhập.

Mỗi phiếu nhập sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó còn có màu sắc và size cho từng sản phẩm. Người dùng chỉ cần gõ những ký tự gần giống phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin khác của sản phẩm đó.

Mỗi sản phẩm nhập kho sẽ có số lượng và giá khác nhau, ngoài ra còn có thể chọn thêm nhân viên quản lý cho từng sản phẩm.

Chức năng tìm kiếm phiếu nhập kho giúp cho người dùng có thể trcih1 xuất dữ liệu cần biết một các dể dàng, người dùng có thể tìm kiếm theo ngày nhập, mã phiếu nhập, mã sản phẩm và nhà cung cấp.

NIỀM TIN CỦA BẠN - THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI