preloader

Các bạn đưa ra yêu cầu - Chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm đúng với mong muốn của bạn

Tạo kênh mới

Với Tài khoản Google, bạn có thể xem và thích video, đồng thời đăng ký kênh. Tuy nhiên, nếu chưa có kênh YouTube, bạn sẽ không hiện diện công khai trên YouTube. Ngay cả khi bạn có Tài khoản Google, bạn cần tạo kênh YouTube để tải video lên, nhận xét hoặc tạo danh sách phát. Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc trang web YouTube dành cho thiết bị di động để tạo kênh mới.

Tạo kênh cá nhân

Làm theo các hướng dẫn sau để tạo kênh mà chỉ bạn mới có thể quản lý bằng Tài khoản Google. 

 1. Đăng nhập YouTube trên máy tính hoặc sử dụng trang web dành cho thiết bị di động.
 2. Thử bất kỳ tác vụ nào yêu cầu kênh, chẳng hạn như tải video lên, đăng nhận xét hoặc tạo danh sách phát.
 3. Nếu bạn chưa có kênh, bạn sẽ thấy lời nhắc tạo kênh.
 4. Kiểm tra thông tin chi tiết (với tên và ảnh Tài khoản Google) và xác nhận để tạo kênh mới.

Tạo kênh bằng tên doanh nghiệp hoặc tên khác

Làm theo các hướng dẫn sau để tạo kênh có thể có nhiều người quản lý hoặc chủ sở hữu. 

Bạn có thể sử dụng Tài khoản thương hiệu để tạo kênh có một tên khác nhưng vẫn được quản lý từ Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về Tài khoản thương hiệu

 1. Đăng nhập YouTube trên máy tính hoặc sử dụng trang web dành cho thiết bị di động.
 2. Chuyển đến danh sách kênh của bạn.
 3. Chọn để tạo kênh mới hoặc sử dụng Tài khoản thương hiệu hiện có:
  • Tạo kênh mới bằng cách nhấp vào Tạo kênh mới.
  • Tạo kênh YouTube cho Tài khoản thương hiệu mà bạn đã quản lý bằng cách chọn Tài khoản thương hiệu từ danh sách. Nếu Tài khoản thương hiệu này đã có kênh, bạn không thể tạo một kênh mới — bạn sẽ chỉ được chuyển sang kênh đó nếu bạn chọn Tài khoản thương hiệu từ danh sách. 
 4. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho kênh mới của bạn và xác minh tài khoản của bạn. Sau đó, nhấp vào Xong. Thao tác này sẽ tạo Tài khoản thương hiệu mới. 
 5. Để thêm người quản lý kênh, hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi chủ sở hữu kênh và người quản lý kênh.

NIỀM TIN CỦA BẠN - THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI